Tudástár 

 

Hogyan működik a változásbejelentő.hu szolgáltatás?

 

Olyan rendszert hoztunk létre, melynek segítségével az egyes szolgáltatók által kért nyomtatványok egyszerűen kitölthetők és elektronikusan beküldhetők. Minden szükséges adatot csak egyszer kell megadni egy felhasználóbarát online felületen, majd a rendszer ezek alapján kitölti a kiválasztott szolgáltatók űrlapjait, és jelzi, hogy esetleg még milyen egyéb dokumentumokra van szükség.

 

 

Hogyan érhető el?

A szolgáltatás igénybevételéhez a változásbejelentő.hu oldalon regisztrálni szükséges.

 

 

Hogyan regisztrálhatok?

A változasbejelentő.hu honlapon a „Ügyvédek” gombra kattintva érhető el a felület. A regisztrációt a „Regisztráció” gombra kattintva lehet megkezdeni. Először meg kell adni meg kell adni a regisztrációhoz szükséges alapadatokat (név, e-mail cím, mobiltelefonszám, felhasználónév, jelszó), majd el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

A felhasználói profilt a következő lépésben hitelesíteni kell: a regisztráció során megadott mobiltelefonszámra, valamint e-mail címre küldött kóddal. A hitelesítés során mind a mobiltelefonszámra, mind az e-mail címre küldött kódot meg kell adni, és a „Megerősítés” gombra kell kattintani.

Az ügyintézés megkezdéséhez először az adatlapot kell kiegészíteni az alábbi adatokkal:

 • Személyes adatok (Születési név, Születési hely, Születési dátum, Anyja leánykori neve, Állampolgárság, Személyi azonosító irat típusa, Személyi azonosító irat száma, Adóazonosító, Személyi szám);
 • Iroda címe (Ország, Irányítószám, Település, Közterület megnevezése, Közterület jellege, Helyrajzi szám/Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó);
 • Számlázási és Értesítési adatok (amennyiben eltérnek a lakcímtől: Ország, Irányítószám, Település, Közterület megnevezése, Közterület jellege, Helyrajzi szám/Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó);
 • Külföldi személy esetén magyarországi tartózkodási hely címe (Ország, Irányítószám, Település, Közterület megnevezése, Közterület jellege, Helyrajzi szám/Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó).
   

 

 

Melyek a változásbejelentő.hu szolgáltatás előnyei?

Megtakarítás érhető el a hatékonyabb, gyorsabb munkavégzés révén, továbbá a kényelmet biztosító többletszolgáltatások bevételén keresztül.

 

 

Milyen típusú ügyeket intézhetek a szolgáltatással?

Közművek átírását és adatváltozás bejelentését.

 

 

 

Pontosan milyen esetekben használható?

Ingatlanok tulajdonjogának (adásvétel, ajándékozás, vagyonmegosztás, öröklés), ingatlanok használati jogának (bérleti jogviszony, cégek székhely- és telephelyhasználata) átruházásához, módosulásához kapcsolódó változások, továbbá a név, a cégnév és az elérhetőségi adatok változásának bejelentésére használható a rendszerünk.

 

 

Milyen szolgáltatóknál jelenthetem be a változásokat?

I. Az alábbi közműszolgáltatóknál:

 • Díjbeszedők:
  • Díjbeszedő Holding Zrt.
 • Gázszolgáltatók:
  • E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
  • FŐGÁZ Zrt.
  • ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.
  • Tigáz Zrt.
 • Hulladékkezelők:
  • .A.S.A. Magyarország Kft.
  • ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
  • Aries Nonprofit Kft. (Hulladékszállítás)
  • AVE Miskolc Kft.
  • BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft.
  • BTG Nonprofit Kft.
  • Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.
  • Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
  • Depónia Nonprofit Kft.
  • Dunanett Nonprofit Kft.
  • Érd és Térsége Nonprofit Hulladékkezelési Kft.
  • Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
  • Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
  • Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
  • Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
  • MiReHuKöz Nonprofit Kft.
  • NHSZ Szolnok Zrt.
  • Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
  • SZÁKOM Nonprofit Kft.
  • Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
  • Szomabthelyi vagyonkezelő
  • TAPPE Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Kft.
  • Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
  • Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
  • Városgondozás Eger Kft.
  • Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
  • VGÜ Nonprofit Kft.
  • Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.
  • Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
 • Kéményseprő-ipari közszolgáltatók:
  • FŐKÉTÜSZ Kft.
  • Magyar Kémény Kft.
 • Távhőszolgáltatók:
  • ALFA-NOVA Kft.
  • Aries Nonprofit Kft. (Távhőszolgáltatás)
  • Barcika Szolg Kft.
  • Dalkia Energia Zrt.
  • Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
  • EVAT Zrt.
  • FŐTÁV Zrt.
  • Gödöllői Távhő Kft.
  • GYŐR-SZOL Zrt.
  • Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
  • Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.
  • Mátészalka Távhőszolgáltató Kft.
  • MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
  • Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.
  • Pécsi Távfűtő Kft.
  • Salgó Vagyon Kft.
  • Sopron Holding Zrt.
  • Szegedi Hőszolgáltató Kft.
  • SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
  • Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
  • Tatabányai Szolgáltató Zrt.
  • Váci Távhő Kft.
 • Villamosenergia-szolgáltatók:
  • E.ON Energiaszolgáltató Kft.
  • EDF DÉMÁSZ Zrt.
  • ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
 • Víz- és csatornaszolgáltatók:
  • Alföldvíz Zrt.
  • BÁCSVÍZ Zrt.
  • BAKONYKARSZT Zrt.
  • DAKÖV Kft.
  • Debreceni Vízmű Zrt.
  • Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
  • DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
  • Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
  • Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.
  • Egyesült Regionális Önkormányzati Vízközmű Zrt.
  • Érd és Térsége Víziközmű Kft.
  • Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Kft.
  • Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
  • Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt.
  • Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
  • Fővárosi Vízművek Zrt.
  • Heves Megyei Vízmű Zrt.
  • Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
  • Mivíz Miskolci Vízmű Kft.
  • Nyírségvíz Zrt.
  • ÖKOVÍZ Nonprofit Kft.
  • PANNON-VÍZ Zrt.
  • Soproni Vízmű Zrt.
  • Szegedi Vízmű Zrt.
  • Tettye Forrásház Zrt.
  • Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
  • TiszaSzolg 2004 Kft.
  • Vasivíz Zrt.
  • Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok

I​I. Az alábbi távközlési szolgáltatóknál:

 • ACE Telekom Kft.
 • Antenna Hungária Zrt.
 • DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
 • Drávanet Zrt.
 • EnterNet 2001 Kft.
 • Externet Nyrt.
 • GTS Hungary Távközlési Kft.
 • H1 Telekom Kft.
 • Invitel Távközlési Zrt.
 • Magyar Telekom Nyrt.
 • MOL Mobile (MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.)
 • PR-TELECOM Zrt.
 • TARR Kft.
 • Telenor Magyarország Zrt.
 • TESCO mobile (Tesco MBL Zrt.)
 • UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.
 • Vidanet Zrt.
 • Vodafone Magyarország Zrt.

Ha nem találja szolgáltatóját a listában, kérjük ide kattintva küldje el nekünk a szogláltató nevét.

 

Melyek a közművek átírásának lépései?

A regisztráció és a bejelentkezés után az információs pulton részletes tájékoztatás érhető el ennek pontos menetéről.

 

 

Melyek az adatváltozás bejelentése folyamatának lépései?

A regisztráció és a bejelentkezés után az információs pulton részletes tájékoztatás érhető el ennek pontos menetéről.

 

 

Milyen dokumentumokat kell kitöltenem és csatolnom?

A rendszer minden elérhető ügytípus esetében automatikusan jelzi az érintett közműszolgáltatók felé benyújtandó dokumentumokat.

 

 

Mennyire hiteles, biztonságos az oldal?

 

A szolgáltatók felé továbbított minden egyes dokumentumot elektronikus aláírással látunk el. A rendszer által automatikusan összeállított dokumentumcsomagok mellékletei között megtalálhatók az adott ügyben minden érintett aláírását tartalmazó eredeti dokumentumok egyszerű vagy hiteles elektronikus másolati példányai is.

 

 

Milyen formátumban tölthetem fel a mellékleteket?

Csak PDF és JPEG formátumú fájl feltöltésére van lehetőség – összesen max. 8 MB méretben –, amelyeket tartalmi változtatás nélkül megfelelő méretűre tömörítünk, majd fokozott biztonságú elektronikus aláírással látunk el.

 

 

Hogyan szüntethetem meg a regisztrációmat?

A regisztráció törlését az ugyfelszolgalat@valtozasbejelento.hu e-mail címre küldött üzenettel lehet kezdeményezni.

 

 

A szolgáltató milyen esetben szüntetheti meg a regisztrációmat?

Ha a regisztrált felhasználó a felhívás ellenére sem fizeti meg a változásbejelentési ügy után fizetendő ügyleti díjat, a díjfizetési határidő lejártát követő 30. napra.

 

 

Mit tegyek, ha változtak a regisztrációkor megadott adataim?

Az adatokat frissíteni kell annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

 

Milyen böngészőkkel kompatibilis az alkalmazás?

A szolgáltatás használható a Chrome és a Mozilla Firefox aktuális verziójával és az Internet Explorer 9-es verziójától kezdődően.

 

 

Használhatom a szolgáltatást okostelefonon is?

Igen, az alkalmazást mobileszközre is optimalizáltuk.

 

 

Elfelejtettem a jelszavamat. Hogyan igényelhetek újat?

A változásbejelentő.hu honlapon a jobb felső sarokban található "Bejelentkezés" gombra, majd az "Elfelejtette jelszavát?" linkre kell kattintani, és a felhasználónév és az e-mail cím megadásával lehet új jelszót igényelni.

 

 

Milyen fizetési módokat fogadnak el?

A honlapon elérhető elektronikus banki fizetési rendszeren keresztül bankkártyás fizetéssel vagy átutalással lehet fizetni. Az internetes kártyás fizetésekről itt olvashat.

 

 

Milyen típusú bankkártyákkal lehet fizetni?

A VISA és az Eurocard/Mastercard dombornyomott kártyáival, illetve egyes VISA Electron kártyákkal, melyek interneten történő használatának lehetősége a kártyát kibocsátó banktól függ. A biztonságos bankkártyás fizetési megoldást a CIB Bank Zrt. nyújtja felhasználóink részére, melyről bővebben itt olvashat.

 

 

Hova fordulhatok, ha problémám van?

Ügyfélszolgálatunk teljeskörű ügyféltámogatási szolgáltatást biztosít a technikai segítségnyújtástól a szolgáltatói üzenetek továbbításán át a hiánypótlások kezeléséig.

Folyamatos tájékoztató, illetőleg technikai helpdesk szolgáltatást biztosítunk 24/48 órás válaszadási határidőkkel a következő elérhetőségeken: