Általános Szerződési FeltételekJelen dokumentum tartalmazza a Flóra & Nóra Betéti Társaság (székhely: 1037 Budapest, Jablonka út 134/A. cégjegyzékszám: 01-06-793823), mint szolgáltató (továbbiakban "Szolgáltató") által üzemeltetett https://www.valtozasbejelento.hu (https://www.változásbejelentő.hu) internetes oldal Felhasználó általi használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban "ÁSZF").

Az ÁSZF tartalmazza a https://www.valtozasbejelento.hu (https://www.változásbejelentő.hu) weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül igénybe vehető szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás), valamint a Honlap Felhasználó általi használatának feltételeit.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatására vonatkozik és érvényes.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Külön ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatás, valamint a Honlap ügyvédek, mint közvetítők általi használatának feltételeit.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A Szolgáltató

 

Név: Flóra & Nóra Betéti Társaság
Székhely: 1037 Budapest, Jablonka út 134/A.

Cégjegyzékszám: 01-06-793823 
Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törbényszék Cégbírósága
Adószám: 26530246-1-41
Számlavezető pénzintézet: CIB BANK Zrt.
Számlaszám: 10700244-73749268-51100005
E-mail cím: ugyfelszolgalat@valtozasbejelento.hu
                                                                      

 

2. Fogalmak

 

Felhasználó: a Szolgáltatást igénybe vevő 18. életévét betöltött természetes és jogi személy.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Érintett szolgáltató(k): a Szolgáltató honlapján ilyenként feltüntetett közüzemi, vagy más jellegű szolgáltatást nyújtó szolgáltató(k), amely(ek) irányába a Szolgáltató vállalja valamely adatváltozás bejelentését.

 

3. A honlapon elérhető szolgáltatás

 

3.1. A Szolgáltatás leírása

A Honlapon a Felhasználó elektronikus formában jelentheti be az Érintett szolgáltató(k) felé a személyes vagy elérhetőségi adatokban bekövetkezett változásokat, új szerződő partner esetén az ezzel kapcsolatos adatokat, így tipikusan az adásvétellel, ajándékozással, vagyonmegosztással, örökléssel (mint tulajdonjog-változást előidéző jogügyletek), a bérleti jogviszonnyal, cégek székhely és telephely használatával (mint használati jog változást előidéző ügyek) és egyéb tényekkel, adatokkal (név, cégnév, elérhetőségi adatok) kapcsolatos adatváltozásokat.

Felhasználó saját adatváltozást eredményező azon ügyeit tudja bejelenteni, amelyben érintett, továbbá ugyanezen ügyek esetében meghatalmazás alapján más személy ügyeit is.

 

3.2. Regisztráció

A Honlapon elérhető Szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. A Honlap kezdőfelülete, a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatások regisztráció nélkül is elérhetőek.

Regisztráció menete:

A Felhasználó regisztrációját a következőképpen teheti meg:

 1. A Honlapon a regisztrációt a „Regisztráció” gombra kattintva lehet megkezdeni, amely a felhasználói profil létrehozására irányul.
 2. A következő oldalon a Felhasználónak ki kell választania, hogy természetes vagy jogi személyként kíván regisztrálni.
 3. Felhasználónak meg kell adni alapadatait (név, e-mail cím, mobiltelefonszám, felhasználónév, jelszó), amelyek a regisztrációhoz szükségesek.
 4. Felhasználó az első jelölőnégyzet kitöltésével fogadhatja el az ÁSZF-et.
 5. Felhasználó a második és harmadik jelölőnégyzet kitöltésével elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és járulhat hozzá ahhoz, hogy regisztrált e-mail címére a Szolgáltató hírlevelet küldjön.
 6. A felhasználói profilt hitelesíteni kell:
  1. A regisztráció során megadott e-mail címre a Szolgáltató által küldött kódot meg kell adni az erre szolgáló felületen és a „Megerősít” gombra kell kattintani, melynek sikerességéről az „E-mail cím megerősítve” szöveges üzenet tájékoztat;
  2. A regisztráció befejezéséhez a „Regisztráció véglegesítése” gombra kell kattintani.

 

A hitelesítés során az e-mail címre küldött kódot meg kell adni. Amennyiben Felhasználó e-mail címére küldött aktiváló kódot nem adja meg a regisztráció során, a későbbiekben kell azt hitelesítenie.

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés, amennyiben Fogyasztóval jön létre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Szolgáltató elektronikus úton a sikeres regisztrációt követően a Szolgáltatás honlapján megjelenő üzenetben igazolja vissza a szerződés létrejöttét.

A regisztráció során a csillaggal jelölt adatok megadása kötelező.

Felhasználó a megadott adatokat mindvégig tudja javítani, a „Vissza” gombra kattintva az előző regisztrációs lépés oldala jelenik meg. Amennyiben hibásan kerültek megadásra az adatok, és ennek ellenére a hitelesítés és a regisztráció véglegesítése megtörtént, az adatok bejelentkezést követően a Fiók/Adatmódosítás menüben módosíthatóak.

A felhasználói profil teljes körű létrehozása érdekében, amely az egyik feltétele az ügyek indításának, a regisztráció során megadott adatokon túlmenően a regisztrált felhasználónévvel jelölt Fiók/Adatmódosítás menüpontban a következő adatok megadása is szükséges:

-Személyes adatok (Születési név, Születési hely, Születési dátum, Anyja leánykori neve, Állampolgárság, Személyi azonosító irat típusa, Személyi azonosító irat száma);

-Lakóhely (Ország, Irányítószám, Település, Közterület megnevezése, Közterület jellege, Helyrajzi szám/Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó);

-Számlázási és Értesítési adatok (amennyiben eltérnek a lakóhely címétől: Ország, Irányítószám, Település, Közterület megnevezése, Közterület jellege, Helyrajzi szám/Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó).

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ugyfelszolgalat@valtozasbejelento.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató gondoskodik a regisztráció törléséről az 5. pontban foglaltak figyelembe vételével.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli

 

4. A Szolgáltatás tárgya

4.1. A Szolgáltatás igénybevételének leírása

 

 

A Szolgáltatás használata során minden adatváltozás bejelentése, illetve a közműátírások különálló ügynek minősülnek, de egy ügyön belül több Érintett szolgáltató felé is elküldhető az adatváltozás bejelentés, közműátírás.

Új ügy indítására az „Új ügy indítása” menüpont alatt van lehetőség, ahol választani kell a „Közmű átírása”, menüpont, illetve az „Adatváltozás bejelentése” menüpont között.

Új ügy indítása során a következő lépéseket kell végrehajtani:

-Az ügy résztvevőinek kiválasztása,

-Az Érintett szolgáltató(k) kiválasztása,

-Az űrlapok kitöltése (amelyeket a rendszer automatikusan felajánl),

-A változásbejelentéshez szükséges mellékletek feltöltése (csak PDF és JPEG formátumú fájl feltöltésére van lehetőség – összesen max. 8 MB méretben –, amelyeket a Szolgáltató tartalmi változtatás nélkül megfelelő méretűre tömörít, majd fokozott biztonságú elektronikus aláírásával látja el).

Amennyiben minden lépés hiánytalanul teljesült, Felhasználó köteles megfizetni a Szolgáltatás díját, melyet követően a változásbejelentési ügy beküldésre kerül az Érintett szolgáltató(k) felé.

A Szolgáltatás teljesítésének időpontja a változásbejelentési ügy elküldése az Érintett szolgáltató(k) felé. A változásbejelentési ügy beküldése az Érintett szolgáltató(k) részére a Szolgáltató által létrehozott technikai e-mail címről kerül sor. Erre az e-mail címre érkeznek az Érintett szolgáltató(k) által küldött válasz e-mail-ek is.

Szolgáltató a beküldést követően 30 napon keresztül ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a változásbejelentési üggyel kapcsolatban. Az ügyfélszolgálati tevékenység keretében a Szolgáltató:

-Fogadja az Érintett szolgáltató(k) e-mail-es megkereséseit;

-Feldolgozza az Érintett szolgáltató(k)tól érkező megkereséseket, majd  annak tartalmától függően, amennyiben a Felhasználó tájékoztatása szükséges, tájékoztatja a Felhasználót a megkeresés tartalmáról;

-Fogadja és kezeli a Felhasználó által a Honlap Online Ügyfélszolgálat menüpontján vagy e-mail-en keresztül bejelentett kérdéseit és észrevételeit (érdeklődés, segítségkérés, hibajelzés, panasz);

-Szükség esetén a változásbejelentéssel kapcsolatban az Érintett szolgáltató(k) által jelzett problémák kezelése érdekében:

 • Megvizsgálja az Érintett szolgáltató(k) által jelzett problémát, hiányosságot;
 • Amennyiben a változásbejelentéssel kapcsolatban a Felhasználó részéről további intézkedések megtétele szükséges, erről tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben egy Érintett szolgáltató hiánypótlásra kötelezi a Felhasználót, a hiánypótlás teljesítésére is lehetőség van a Szolgáltatás keretében.

A Szolgáltató a hiánypótlás beküldését követően újabb 30 napra ügyfélszolgálati tevékenységet végez Felhasználó számára.

4.2. Kényelmi szolgáltatás

Szolgáltató a változásbejelentés alapjául szolgáló ügyek könnyebb intézése érdekében lehetőséget biztosít a Felhasználó számára az elektronikusan megadott adatok felhasználására okiratok (birtokbaadási/közműátadási jegyzőkönyv minta, meghatalmazás minta) előkészítéséhez a Szolgáltatás keretében. Szolgáltató ezen tevékenysége során adatfeldolgozóként jár el.

Szolgáltató a kényelmi szolgáltatásért külön díjat nem számol fel, az így elkészített iratok tartalmáért, felhasználásáért nem vállal felelősséget, az okiratokat nem tárolja.

4.3. A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos felelősség

Szolgáltató a Szolgáltatás keretében arra vállal felelősséget, hogy:

-A tájékoztatásoknak, jelen ÁSZF-nek megfelelően összeállított változásbejelentési ügyeket az Érintett szolgáltató(k) felé továbbítja;

-Az Érintett szolgáltató(k) által a https://www.valtozasbejelento.hu (https://www.változásbejelentő.hu) domain alatti levelezési címre küldött sikeres ügyintézést igazoló vagy a Felhasználó által szükséges további ügyintézést igénylő üzeneteket a Felhasználó számára továbbítja.

Szolgáltató a Szolgáltatás keretében nem vállal felelősséget:

-A hibásan, hiányosan kitöltött okiratok, összeállított ügyek miatti, az Érintett szolgáltató(k) általi elutasításért, hiánypótlásért;

-Az Érintett szolgáltató(k) általi késedelmes, vagy elmaradó válaszokért, az Érintett szolgáltató(k) intézkedésének elmaradásért;

-A Felhasználó által az Érintett szolgáltató(k) üzletszabályzatában rögzített bejelentési határidőn túl indított változásbejelentések Érintett szolgáltató(k) által történő elutasításáért;

-Az Érintett szolgáltató által a benyújtott változásbejelentési üggyel kapcsolatban jelzett probléma kezeléséért, amennyiben a Felhasználó nem az ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint jár el, ha a Felhasználó a részéről felmerülő intézkedések megtételét elmulasztja, vagy a problémát nem a Szolgáltatás használatával kívánja kezelni;

Felhasználó meghatalmazottként eljárása esetén az eljárásnak az Érintett Szolgáltatók általi elutasításáért.

4.4. A Szolgáltatás díja, megfizetésének módja

Felhasználó a Szolgáltatás használatáért köteles változásbejelentési ügyenként Szolgáltatási díjat fizetni a Szolgáltatónak.

A változásbejelentési ügyenként fizetendő Szolgáltatási díjat a mindenkor érvényes árlista tartalmazza, amely elérhető a https://www.valtozasbejelento.hu/araink címen és jelen ÁSZF részét képezi.

4.5. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

5. Szolgáltató adatkezelési tevékenysége

 

Szolgáltató adatkezelési tevékenységet végez, amelyre vonatkozó részletes szabályokat az adatkezelési tájékoztatás tartalmaz.

Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során egyaránt biztosítja.

Felhasználó a regisztráció fennállása alatt mindvégig a már beadott ügyeinek adatait kimentheti. Az adatok kimentésének lehetősége a változásbejelentési ügyek alapadataira és a beküldés során megadott dokumentumokra vonatkozik, az Érintett szolgáltatók által küldött válaszok és visszaigazolások dokumentum formában történő kimentésére nem.

Felhasználó adatai a felhasználói regisztráció törlését követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését (pl. számla, ide nem értve a változás bejelentési ügyekben beadott dokumentumokat, amelyeket a Szolgáltató nem őriz meg), nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A változásbejelentési ügyben a Felhasználón kívül érintett más természetes személyek adatai tekintetében Szolgáltató csak adatfeldolgozási tevékenységet végez, ezen adatok kezelésével kapcsolatos felelősség Felhasználót terheli. Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó számára a közműátírás alapjául szolgáló dokumentumban a változásbejelentéssel érintett további személy, vagy személyek adjanak egyértelmű meghatalmazást Felhasználó részére a változásbejelentési ügyben való eljárásra. Szolgáltató meghatalmazás mintát tesz közzé, azonban ennek használatáért, illetve a használat elmaradásáért felelősséget nem vállal.

 

6. Fogyasztóra vonatkozó rendelkezések

 

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.

Felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinek egyikére. Ebből a célból Felhasználó felhasználhatja a Letölthető dokumentumok menün keresztül elérhető Felmondási nyilatkozat mintát is. Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató e-mail-ben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Felhasználó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített ellenszolgáltatás azon részét, amely a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás értékét meghaladja. Mivel a Szolgáltatás a változásbejelentési ügy címzettekhez történő elküldéséből áll, ezért a Szolgáltatás a fizetést követően haladéktalanul teljesül, erre tekintettel a Szolgáltatónak csak a megfizetett ellenérték maximum 20%-ának megfelelő összeget áll módjában Felhasználó számára visszafizetni. Amennyiben a változásbejelentési ügyekben érintett valamennyi szolgáltató visszajelezte az elállásra nyitva álló határidőn belül, hogy a kért változásokat átvezették, a díj visszatérítését nem lehet igényelni.

A visszatérítés során Szolgáltató bankszámlára utalást alkalmazza, amihez szükséges, hogy Felhasználó megadja az ehhez szükséges banki adatait

 

7. Jogérvényesítési lehetőségek

 

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Ügyfélszolgálat elérhetőségein terjesztheti elő.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult:

- Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

            E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

           - Bírósági eljárás kezdeményezésére.

 

 

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

 

9. Szerződéses jogviszony megszűnése

 

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés megszűnik:

-Ha Felhasználó kezdeményezi a regisztráció megszüntetését, a kezdeményezést követő 5 munkanapon belül;

-Ha Szolgáltató megszünteti azonnali hatállyal a Felhasználó regisztrációját, ha a Felhasználó súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít.

A szerződés bármely okból történő megszűnése nem érinti a Felhasználónak azt a lehetőségét, hogy az adatmentési időablak alatt a Honlapot elérje

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés megszűnik:

-Ha Felhasználó kezdeményezi a regisztráció megszüntetését, a kezdeményezést követő 5 munkanapon belül;

-Ha Szolgáltató megszünteti azonnali hatállyal a Felhasználó regisztrációját, ha a Felhasználó súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít.

A szerződés bármely okból történő megszűnése nem érinti a Felhasználónak azt a lehetőségét, hogy az adatmentési időablak alatt a Honlapot elérje.

 

10. Szerzői jogok

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel ahttp://www.valtozasbejelento.hu (http://www.változásbejelentő.hu) domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.szeptember 21.