Adatkezelési és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatóJelen dokumentum tartalmazza a Flóra & Nóra Betéti Társaság „Változásbejelentő.hu” online platform szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleknek szóló adatkezelési tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-én kelt 2016/679 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink:

Cím:                   1037 Budapest, Jablonka út 134/A.

E-mail cím:        ugyfelszolgalat@valtozasbejelento.hu

 

 

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés időtartama

1.1. Felhasználói fiók létrehozása 

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja

A „Változásbejelentő.hu” szolgáltatásai esetében az adatkezelés célja nem más, mint ügyfeleink érdekében egyedi változásbejelentések megvalósítása, valamint változásügyintézési szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan a kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségek biztosítása, felhasználói profil létrehozása, amelyen keresztül ügyfeleink el tudják intézni változásbejelentési ügyeiket, valamint figyelemmel tudják kísérni a változásbejegyzés állapotát, a későbbiekben pedig további változásbejegyzési ügyeket tudnak indítani. Mindezek érdekében az alábbi adatokat kezeljük:

 • természetes személyek esetében személyes adatként: az ügyfél neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja leánykori neve, lakcíme, mobil telefonszáma, e-mail címe, személyi azonosító okirat száma, adószám;
 • jogi személyek esetében személyes adatként: a kapcsolattartó neve, a kapcsolattartó mobil telefonszáma, a kapcsolattartó e-mail címe.

1.2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja – a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint –mind magánszemélyek, mind jogi személyek esetében az Ön hozzájárulása.

1.3. Adatkezelés időtartama

A fenti 1.1. pontban körülírt adatokat azonnal töröljük, amennyiben Ügyfeleink bármikor írásban a hozzájáruló nyilatkozatukat írásban visszavonják, mely esetben magát az ügyfél regisztrációt, és a hozzá addig kapcsolódó összes korábban indított átírási ügyet és feltöltött dokumentumot is töröljük.

Ügyfeleink minden személyes adatait, illetve a beküldött változásbejegyzéshez külön megadott adatait és feltöltött dokumentumait a regisztrációt követő 2. év elteltével minden esetben automatikusan töröljük!

2. Változásbejegyzési eljárás kezdeményezése

 2.1. Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja

A szolgáltatásunk célja, hogy Ön változásbejelentési eljárásokat tudjon indítani az oldalunkon keresztül elérhető közüzemi szolgáltatók felé.

Ehhez a cégek által felhasznált formanyomtatványokat integráltuk a rendszerünkbe és azokat az adatok kérjük be Öntől, amit az adott közüzemi szolgáltató a változásbejegyzéshez megkövetel.

Az adatkezelés keretében az Ön által megadott adatokat továbbítjuk ahhoz a közüzemi szolgáltatóhoz, akinél Ön változásbejelentési eljárást kíván kezdeményezni.

2.2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja – a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az Ön és közöttünk létrejött változásbejelentési eljárás megvalósítására vonatkozó szerződés teljesítése.

2.3. Adatkezelés időtartama

Az adott változásbejelentési eljáráshoz kapcsolódó adatokat a változásbejelentési kérelem elküldését követő 2. év elteltével töröljük.

 

3. Számlázási célú adatkezelés

3.1. Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja

A szolgáltatásunk igénybevételéért cserébe szolgáltatási díjat számlázunk ki Önnek. A számlán az Ön neve és lakcíme is szerepel, valamint a számlát az Ön email címére küldjük el.

3.2. Adatkezelés jogalapja

A számla esetében a számla kiállítása az Áfa törvény 159. § (1) bekezdése alapján kötelező, így a számla esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

3.3. Adatkezelés időtartama

A számlákat a számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

 

4. Panaszügyintézés kezelése keretében kezelt adatok 

4.1. Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben a szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen ügyintézést végzünk, vagy az Ön panaszát kezeljük, az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítjuk.

A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Ön nevét, elérhetőségi adatait (e-mail cím, telefonszám, postai cím) és panaszát kezeljük.

Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő garanciális és panaszügyintézés megvalósítása.

4.2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-ban előírt kötelezettségek teljesítése.

4.3. Adatkezelés időtartama

A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat a panaszügyintézést követő 3 évig kezeli.

 

5. Adatfeldolgozók

A Flóra & Nóra Betéti Társaság – saját informatikai rendszereinek fejlesztése és üzemeltetése érdekében – adatfeldolgozóként igénybe veszi az Iwebs Kft.-t (1033 Budapest, Polgár utca 3.).

A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintett Ügyfeleink hozzájárulása alapján kerülhet sor. Ilyen esetek, ha ezt a törvény vagy szolgáltatásaink védelme megköveteli:

 • ha ezt jogszabály vagy egy kötelező jogi eljárás (például hatósági vagy egyéb bírósági határozat) előírja;
 • a szolgáltatásra vonatkozó szabályozásnak való megfelelés igazolására vagy biztosítására.

 

6. Adattovábbítás

A Flóra & Nóra Betéti Társaság  informatikai rendszeréből a rögzített adatokat a változásbejelentésben csak az Ön által megjelölt közüzemi szolgáltatók felé továbbítja. Ezen címzetteknek nincs lehetőségük arra, hogy a Flóra & Nóra Betéti Társaság részére nyújtott szolgáltatásoktól eltérő célokra használják az Ön adatait.

 

7. Internetes sütik (cookies) adatkezelése

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

Az Adatkezelő az alábbi cookie-kat használja:

Az oldal működéséhez elengedhetetlen cookiek:

Cookie neve

Ellátott feladat

Cookie tárolási ideje

PHPSESSID

Egy látogatáshoz (session) tartozó oldalletöltések műszaki paramétereit azonosítja

A böngésző bezárásáig, vagy az utolsó aktivitást követ 30 perc.

 

Marketing cookiek:

Cookie neve

Ellátott feladat

Cookie tárolási ideje

 

 

 

 

Statisztikai cookiek:

Cookie neve

Ellátott feladat

Cookie tárolási ideje

OTZ

Az OTZ a Google Analytics által használt cookie, amely a webhely látogatóinak összesített elemzését nyújtja. Célja, anomim látogatottság mérése.

 2 év

_ga A _ga a Google Analytics által használt cookie, mely az egyes felhasználók (pontosabban az egyes böngészők) megkülönböztetésére szolgál. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.255322818.1517541613). Segítségével hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók általi webhelylátogatásokról. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel.  2 év
_gid A _gid a Google Analytics által használt cookie, mellyel kapcsolatban részletes információ a Google-tól nem érhetők el. Úgy tűnik, hogy minden látogatott oldalra egyedi értéket tárol. 
Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.255322818.1517541613). Felhasználása a _ga cookie-hoz hasonlóan történhet. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel.
 24 óra
_gat A _gid a Google Analytics által használt cookie, a Google tájékoztatása szerint a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel.   1 perc

 

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:

 

8. Ügyfeleink (az Ön) jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 1. hozzájárulás visszavonási joga,
 2. személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 3. helyesbítéshez való jog,
 4. adatkezelés korlátozása,
 5. törléshez való jog,
 6. hordozhatósághoz való jog,
 7. tiltakozáshoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

      8.1 A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

      8.2 A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

      8.3 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

      8.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

      8.5 Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben

 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

      8.6 Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

      8.7 Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, csv, doc, docx, pdf vagy JSON formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére. Ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

 

9. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti: levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt, és a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

10. Adatbiztonság

Informatikai rendszereink működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, valamint belső szervezési,illetve technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatilletéktelen személyek birtokába ne juthassanak, továbbá hogy illetéktelen személyek az adatokat a rendszerből ne tudják törölni, kimenteni vagy módosítani.

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

11. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy azt Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022.szeptember 21. napjától érvényes.