Általános Szerződési FeltételekJelen dokumentum tartalmazza a DeltaRegister Elektronikus Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3501 Miskolc, Szemere Bertalan u. 4., cégjegyzékszám: 05-09-027453), mint szolgáltató (továbbiakban "Szolgáltató") által üzemeltetett https://www.valtozasbejelento.hu (https://www.változásbejelentő.hu) internetes oldal ügyvédek, mint közreműködő általi használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban "ÁSZF").

Az ÁSZF tartalmazza a https://www.valtozasbejelento.hu (https://www.változásbejelentő.hu) weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül igénybe vehető szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás), valamint a Honlap ügyvéd, mint közreműködő (továbbiakban: Igénybe vevő) általi használatának feltételeit.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül az Igénybe vevő által igénybe vehető szolgáltatására vonatkozik és érvényes.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Külön ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatás, valamint a Honlap felhasználók általi közvetlen használatának feltételeit.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Igénybe vevő a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A Szolgáltató

 

Név: DeltaRegister Elektronikus Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3501 Miskolc, Szemere Bertalan u. 4.

Cégjegyzékszám: 05-09-027453 
Bejegyző Bíróság neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Cégbírósága
Adószám: 25056778-2-05
Számlavezető pénzintézet: CIB BANK Zrt.
Számlaszám: 10701094-68674683-51100005
E-mail cím: alapitok@deltaregister.com
                                                                      

 

2. Fogalmak

 

Igénybe vevő: A Szolgáltatást közvetítői profil keretében használó ügyvéd.

Ügyfél: Az Igénybe vevővel megbízási jogviszonyban álló azon természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely (általában ingatlan tulajdonjogának, vagy használati jogának változásával összefüggésben) megbízást ad az Igénybe vevőnek egy vagy több adatváltozás Szolgáltatáson keresztüli bejelentésére.

Közüzemi szolgáltató: a Szolgáltató honlapján ilyenként feltüntetett közüzemi, elektronikus hírközlési, vagy más jellegű szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely irányába a Szolgáltató vállalja valamely adatváltozás bejelentését, és amely részére az ügyfél megbízásából változásbejelentésére kerül sor a Szolgáltatás keretében.

 

3. A honlapon elérhető szolgáltatás

 

3.1. A Szolgáltatás leírása

A Honlapon az Igénybe vevő elektronikus formában jelentheti be az Ügyfél megbízásából az Ügyféllel szerződésben álló Közüzemi szolgáltató felé a szerződésükben rögzített, illetőleg az egyéb személyes vagy elérhetőségi adataikban bekövetkezett változásokat, vagy az új szerződő partner adatait. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató az Igénybe vevő által megadott adatok alapján az Ügyfél javára bejelenti a Közüzemi szolgáltató felé az Igénybe vevő által jelzett, az Ügyfél által bejelentendő adatváltozást. A Szolgáltatás keretében így tipikusan az adásvétellel, ajándékozással, vagyonmegosztással, örökléssel (mint tulajdonjog-változást előidéző jogügyletek), valamint a bérleti jogviszonnyal, cégek székhely és telephely használatában bekövetkező változásokkal kapcsolatos adatváltozások bejelentésére van lehetőség.

Igénybe vevő a közvetítői profilban saját ügyét nem, csak ügyfelei adatváltozást eredményező ügyeit tudja bejelenteni. Igénybe vevőnek saját ügye intézése érdekében felhasználói típusú profilt kell létrehoznia.

 

3.2. Regisztráció

A Honlapon elérhető Szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. A Honlap kezdőfelülete, a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatások regisztráció nélkül is elérhetőek.

Regisztráció menete:

Az Igénybe vevő regisztrációját a következőképpen teheti meg:

 1. A Honlapon az "Ügyvéd közvetítők" gombra kattintva érhető el az Igénybe vevőnek szóló felület.
 2. A regisztrációt a "Regisztráció" gombra kattintva lehet megkezdeni, amely az ügyvédként használatos közvetítői profil létrehozására irányul.
 3. Igénybe vevőnek meg kell adni alapadatait (név, e-mail cím, mobiltelefonszám, felhasználónév, jelszó), amelyek a regisztrációhoz szükségesek.
 4. Igénybe vevő az első jelölőnégyzet kitöltésével fogadhatja el az Általános Szerződési Feltételeket.
 5. Igénybe vevő a második jelölőnégyzet kitöltésével járulhat hozzá ahhoz, hogy a Honlapon megjelenjen a Szolgáltatást igénybe vevő partnerek listájában.
 6. A felhasználói profilt hitelesíteni kell:
  1. a regisztráció során megadott mobiltelefonszámra a Szolgáltató által küldött kódot meg kell adni az erre szolgáló felületen és a „Megerősítés” gombra kell kattintani, melynek sikerességéről a „Regisztráció hitelesítve” szöveges üzenet tájékoztat;
  2. a regisztráció során megadott e-mail címre a Szolgáltató által küldött kódot meg kell adni az erre szolgáló felületen és a "Megerősítés" gombra kell kattintani, melynek sikerességéről az „E-mail cím megerősítve” szöveges üzenet tájékoztat;
  3. a regisztráció befejezéséhez a "Tovább" gombra kell kattintani.

A regisztráció feltétele, hogy a regisztrációhoz szükséges adatok megadását követően Igénybe vevő jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

Szolgáltató elektronikus úton a sikeres regisztrációt követően a Szolgáltatás honlapján megjelenő üzenetben igazolja vissza a szerződés létrejöttét.

A regisztráció során a csillaggal jelölt adatok megadása kötelező.

Igénybe vevő a megadott adatokat mindvégig tudja javítani, a „Vissza” gombra kattintva az előző regisztrációs lépés oldala jelenik meg. Amennyiben hibásan kerültek megadásra az adatok, és ennek ellenére a hitelesítés és a regisztráció véglegesítése megtörtént, az adatok bejelentkezést követően a regisztrált felhasználónévvel jelölt Fiók/Adatlap menüpontban módosíthatóak.

Az ügyvédi közvetítői profil teljes körű létrehozása érdekében, amely az egyik feltétele az ügyek indításának, a regisztráció során megadott adatokon túlmenően a regisztrált felhasználónévvel jelölt Fiók/Adatlap menüpontban a következő adatok megadása is szükséges:

 • Személyes adatok (Születési név, Születési hely, Születési dátum, Anyja leánykori neve, Állampolgárság, Személyi azonosító irat típusa, Személyi azonosító irat száma, Kamara megnevezése, Kamarai azonosító);
 • Iroda címe (Ország, Irányítószám, Település, Közterület megnevezése, Közterület jellege, Helyrajzi szám/Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó);
 • Számlázási és Értesítési adatok (amennyiben eltérnek az iroda címétől: Ország, Irányítószám, Település, Közterület megnevezése, Közterület jellege, Helyrajzi szám/Házszám, Épület, Lépcsőház, Szint, Ajtó).

Igénybe vevő jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ugyfelszolgalat@valtozasbejelento.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató gondoskodik a regisztráció törléséről az 5. pontban foglaltak figyelembe vételével.

Igénybe vevő vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Szolgáltatót az Igénybe vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

4. A Szolgáltatás tárgya

 

4.1. A Szolgáltatás igénybevételének leírása

#

Igénybe vevő feladatai

Szolgáltató feladatai

1.

A hozzá forduló ügyfeleknek kiajánlja az ingatlan tulajdonjogának átruházásához (adásvétel, ajándékozás, vagyonmegosztás, tartás, öröklés), használati jogának változásához (bérleti jogviszony, cégek székhely és telephely használata) kapcsolódó közműátírási ügyek, és egyéb személyes vagy elérhetőségi adataikban bekövetkezett változások intézését a Szolgáltató által biztosított információs anyagok felhasználásával (ügyféltájékoztató).

Az ingatlanok tulajdonjogának átruházásával, használati jogának változásával és az ügyfelek egyéb személyes vagy elérhetőségi adataiban bekövetkezett változásával kapcsolatos változásbejelentési folyamatot támogató információs anyagokat (ügyféltájékoztató) biztosít előzetesen az Igénybe vevő részére.

2.

A szerződéskötési folyamat előkészítése során bekéri a szerződést kötő ügyfelek (adatbekérő űrlap), valamint az érintett ingatlanokkal kapcsolatos közműszerződések (közműszámlák) adatait.

Az adatbekérő űrlap kiküldése Igénybe vevő feladata, amit a Honlapon a Törzsadatok /Új adatbekérő kiküldése menüpont alatt az ügyfél e-mail címének megadásával és az „Adatbekérő e-mail küldése” menüpontra kattintással tehető meg.

Az adatbekérő űrlap hét napon keresztül tölthető ki, elmentése esetén az adatok automatikusan elmentésre kerülnek a Szolgáltatás informatikai rendszerében a törzsadatok közé.

Amennyiben nem kerül sor adatbekérő e-mail kiküldésére, lehetőség van az adatbekérésre a Szolgáltató által biztosított adatbekérő űrlap minta használatával, annak papír alapú kitöltésével és az adatok kézi rögzítésével a rendszerben.

Informatikai felületet biztosít.

A szerződéskötési folyamat előkészítése során adatbekérést támogató elektronikus dokumentumokat (adatbekérő űrlap) biztosít Igénybe vevő részére.

Az ügyféli adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás az adatbekérő űrlapról közvetlenül elérhető.

3.

A szerződéskötési folyamat előkészítése során elektronikus úton rögzíti – a Honlap erre szolgáló felületén – közműátírás esetén az érintett ingatlanokkal kapcsolatos közműszerződések (közműszámlák) adatait, adatváltozás bejelentése esetén pedig a változással érintett adatokat.

Informatikai felületet biztosít.

 

4.

A szolgáltatást igénybe venni kívánó Ügyfelekkel aláíratja a változásbejelentésre vonatkozó, a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott megbízási szerződést és meghatalmazást, amelyet a jogügylet eredményeként létrejövő dokumentummal (szerződés) együtt feltölt a Honlapra.

Az ügyfél erre irányuló kérése esetén felhasználói profilt hoz létre az ügyfél részére.

Informatikai felületet biztosít.

A Szolgáltatásra vonatkozó Ügyfél megbízási szerződést és meghatalmazást biztosít, mely az Igénybe vevő által közvetlenül elérhető a Honlap Ügyintézési dokumentumok vagy Letöltések menüpontjában.

Folyamatos tájékoztató, illetőleg helpdesk szolgáltatást biztosít 24/48 órás válaszadási határidőkkel a következő elérhetőségeken: e-mail: ugyfelszolgalat@valtozasbejelento.hu, Honlap Online Ügyfélszolgálat menüpontja.

5.

A birtokbaadást vagy közműátadást követően feltölti az aláírt birtokbaadási vagy közműátadási jegyzőkönyvet és rögzíti annak adatait a Honlapra.

Informatikai felületet biztosít.

A Szolgáltatásra vonatkozó birtokbaadási és közműátadási jegyzőkönyv mintát biztosít, mely az Igénybe vevő által közvetlenül elérhető a Honlap Ügyintézési dokumentumok vagy Letöltések menüpontjában.

Folyamatos tájékoztató, illetőleg helpdesk szolgáltatást biztosít 24/48 órás válaszadási határidőkkel a következő elérhetőségeken: e-mail: ugyfelszolgalat@valtozasbejelento.hu, Honlap Online Ügyfélszolgálat menüpontja.

6.

A Szolgáltatás által generált változásbejelentési dokumentumokat (közműszolgáltatói űrlapok) és mellékleteit a Szolgáltatáson keresztül beküldi az érintett Közüzemi szolgáltató(k) részére.

Informatikai felületet biztosít.

Folyamatos tájékoztató, illetőleg helpdesk szolgáltatást biztosít 24/48 órás válaszadási határidőkkel a következő elérhetőségeken: e-mail: ugyfelszolgalat@valtozasbejelento.hu, Honlap Online Ügyfélszolgálat menüpontja.

 

 

4.2. Ügyintézés

A Szolgáltatás használata során minden változásbejelentés különálló ügynek minősül, de egy ügyön belül több Közüzemi szolgáltató felé is elküldhető változásbejelentés.

Új ügy indítására az „Új ügy indítása” menüpont alatt van lehetőség, ahol választani kell a „Közmű átírása” és az „Adatváltozás bejelentése” ügytípus között.

Új ügy indításának feltétele az ügyben résztvevők törzsadatainak előzetes rögzítése, amelyre a Honlap Törzsadatok menüpontja alatt van lehetőség.

Új ügy indítása során a következő lépéseket kell végrehajtani:

 1. Ügy résztvevőinek kiválasztása;
 2. Az érintett Közüzemi szolgáltató(k) kiválasztása;
 3. Űrlapok kitöltése (amelyeket a rendszer automatikusan felajánl);
 4. A változásbejelentéshez szükséges mellékletek feltöltése (csak PDF és JPEG formátumú fájl feltöltésére van lehetőség – összesen max. 8 MB méretben –, amelyeket a Szolgáltató tartalmi változtatás nélkül megfelelő méretűre tömörít, majd fokozott biztonságú elektronikus aláírásával látja el);
 5. Változásbejelentési csomag beküldése a Közüzemi szolgáltató(k) felé (amennyiben minden korábbi lépés hiánytalanul teljesült).

A Szolgáltatás teljesítésének időpontja a változásbejelentési ügy elküldése a Közüzemi szolgáltató(k) felé. A változásbejelentési ügy beküldése a Közüzemi szolgáltató(k) részére a Szolgáltató által létrehozott technikai e-mail címről kerül sor. Erre az e-mail címre érkeznek a Közüzemi szolgáltató(k) által küldött válasz e-mail-ek is.

Szolgáltató a beküldést követően 30 napon keresztül ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a változásbejelentési üggyel kapcsolatban. Az ügyfélszolgálati tevékenység keretében a Szolgáltató:

 • Fogadja a Közüzemi szolgáltató(k) e-mail-es vagy telefonos megkereséseit;
 • Feldolgozza a Közüzemi szolgáltató(k)tól érkező megkereséseket, majd  annak tartalmától függően, amennyiben az Igénybe vevő tájékoztatása szükséges, tájékoztatja Igénybe vevőt a megkeresés tartalmáról;
 • Fogadja és kezeli az Igénybe vevő által a Honlap Online Ügyfélszolgálat menüpontján, a telefonos ügyfélszolgálaton vagy e-mail-en keresztül bejelentett kérdéseit és észrevételeit (érdeklődés, segítségkérés, hibajelzés, panasz);
 • Szükség esetén a változásbejelentéssel kapcsolatban a Közüzemi szolgáltató(k) által jelzett problémák kezelése érdekében egyedi eljárást kezdeményez.

Az ügyfélszolgálati egyedi eljárás keretében:

 • Megvizsgálja a Közüzemi szolgáltató(k) által jelzett problémát, hiányosságot;
 • Amennyiben a változásbejelentéssel kapcsolatban az Igénybe vevő részéről további intézkedések megtétele szükséges, erről tájékoztatja az Igénybe vevőt, és jelen ÁSZF alapján az Igénybe vevő meghatalmazást adhat a Szolgáltató részére, hogy az Igénybe vevővel történő egyeztetés alapján kezelje a felmerült problémát, hiányosságot.

Amennyiben egy Közüzemi szolgáltató hiánypótlásra kötelezi az Igénybe vevőt, a hiánypótlás teljesítésére is lehetőség van a Szolgáltatás keretében.

A Szolgáltató a hiánypótlás beküldését követően újabb 30 napra ügyfélszolgálati tevékenységet végez Igénybe vevő számára.

Szolgáltató a Szolgáltatás használatáért fizetendő ügyleti díjat az ügy beküldését (azaz a változásbejelentésben érintett közmű szolgáltatók felé történő elküldést) követően számlázza ki Igénybe vevő felé.

 

4.3. Kényelmi szolgáltatás

Szolgáltató a változásbejelentés alapjául szolgáló ügyek könnyebb intézése érdekében lehetőséget biztosít az Igénybe vevő számára az Ügyfél által elektronikusan megadott adatok felhasználására okiratok (azonosítási adatlap, tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat, ingatlan-nyilvántartási kérelem, birtokbaadási jegyzőkönyv minta) előkészítéséhez a Szolgáltatás keretében. Szolgáltató ezen tevékenysége során adatfeldolgozóként jár el.

Szolgáltató a kényelmi szolgáltatásért külön díjat nem számol fel, az így elkészített iratok tartalmáért, felhasználásáért nem vállal felelősséget, az okiratokat nem tárolja.

 

4.4. A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos felelősség

Szolgáltató a Szolgáltatás keretében arra vállal felelősséget, hogy:

 • A tájékoztatásoknak, jelen ÁSZF-nek megfelelően összeállított változásbejelentési ügyeket a Közüzemi szolgáltató felé továbbítja;
 • A Közüzemi szolgáltató által a https://www.valtozasbejelento.hu (https://www.változásbejelentő.hu) domain alatti levelezési címre küldött sikeres ügyintézést igazoló vagy az Igénybe vevő által szükséges további ügyintézést igénylő üzeneteket az Igénybe vevő számára továbbítja.

Szolgáltató a Szolgáltatás keretében nem vállal felelősséget:

 • A hibásan, hiányosan kitöltött okiratok, összeállított ügyek miatti, a Közüzemi szolgáltató(k) általi elutasításért, hiánypótlásért;
 • A Közüzemi szolgáltató(k) általi késedelmes, vagy elmaradó válaszokért, a Közüzemi szolgáltató(k) intézkedésének elmaradásért;
 • Az Igénybe vevő által a Közüzemi szolgáltató(k) üzletszabályzatában rögzített bejelentési határidőn túl indított változásbejelentések Közüzemi szolgáltató(k) által történő elutasításáért;
 • A Közüzemi szolgáltató által a benyújtott változásbejelentési üggyel kapcsolatban jelzett probléma kezeléséért, amennyiben az Igénybe vevő nem az ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint jár el, ha az Igénybe vevő a részéről felmerülő intézkedések megtételét elmulasztja, az ügyfélszolgálat által előkészített bejelentés beküldését elmulasztja, vagy a problémát nem a Szolgáltatás használatával kívánja kezelni.

A Szolgáltató Honlapján közzétett ügyvéd-ügyfél megbízási szerződés csak iránymutató jellegű, annak használata az Igénybe vevő által nem kötelező, ugyanakkor az ügyvédi titoktartási kötelezettségre valamint a Szolgáltatások sajátosságaira tekintettel Szolgáltató javasolja a szerződés minta használatát.

A Szolgáltató Honlapján közzétett meghatalmazás minta az Igénybe vevőnek a Közüzemi szolgáltató előtti eljárási alapját teremti meg, ezért Szolgáltató a bejelentések sikeressége érdekében javasolja az Igénybe vevőnek a meghatalmazás minta használatát.

Amennyiben Igénybe vevő az ügyleti díjat nem, vagy a fizetési határidőt követő 15 napon belül nem fizeti meg, új ügyet nem indíthat, valamint a folyamatban lévő ügyeket nem véglegesítheti, nem jogosult a Közüzemi szolgáltató felé továbbítani.

 

4.5. Felelősség

Igénybe vevő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Igénybe vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Igénybe vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Igénybe vevő a felelős. Amennyiben az Igénybe vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

4.6. Szolgáltatás díja, megfizetésének módja

Igénybe vevő a Szolgáltatás használatáért köteles változásbejelentési ügyenként ügyleti díjat fizetni Szolgáltatónak.

A változásbejelentési ügyenként fizetendő ügyleti díjat a mindenkor érvényes árlista tartalmazza, amely elérhető a https://www.valtozasbejelento.hu/araink címen és jelen ÁSZF részét képezi.

A szolgáltatási díj megfizetésére az Igénybe vevő köteles.

Szolgáltató az ügyleti díjról az ügy beküldését követően havi rendszerességgel minden tárgyhót követő hónap első munkanapján elektronikus számlát állít ki, amelynek fizetési határideje 8 nap. A kiállított számla bankkártyás fizetéssel vagy átutalással teljesíthető.

 

5. Ügyféli adatok kezelése

 

5.1. Szolgáltató adatkezelési tevékenysége

Szolgáltató és az Igénybe vevő rögzítik, hogy az Igénybe vevő az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az ügyvédekről szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vétele alapján csak abban az esetben szolgáltathat a Szolgáltató részére bárminemű adatot, ha az érintett az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – Szolgáltató által történő teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, kifejezetten megjelölve azok Szolgáltató részére történő továbbadását, és kifejezett felhatalmazást ad az Igénybe vevő részére az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény alapján az ügyvédi titok alá eső adatok meghatározott cél érdekében történő kezelése és továbbadása vonatkozásában. A felhatalmazásról szóló rendelkezéseket a Honlapon található ügyvéd-ügyfél megbízási szerződés minta tartalmazza.

Az adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulás beszerzése érdekében Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja Igénybe vevő ügyfeleit az adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges információról és Szolgáltató csak akkor kezdi el az adatok kezelését, ha az Igénybe vevő ügyfele az adatkezeléshez való hozzájárulását igazolt módon megtette. Az adatkezelési hozzájárulást az adatbekérő űrlap is tartalmazza, valamint Igénybe vevőnek lehetősége van papír alapon is letölteni azt a Honlapon keresztül.

Szolgáltató adatkezelési nyilvántartásba vett adatkezelő, adatkezelési nyilvántartási száma NAIH-86316/2015.

Az adatkezelés célja minden esetben a változásbejelentési ügy előkészítése, ezt követően a szükséges ügyfélszolgálati tevékenység biztosítása.

Amennyiben az ügyfél kéri önálló felhasználói profil létrehozását, úgy a Szolgáltató külön adatkezelési hozzájárulást kér az ügyféltől az adatok kezelésére vonatkozóan.

Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során egyaránt biztosítja.

Jelen ÁSZF-ben meghatározottakon túl az ügyfél profiljának létrehozását követően Szolgáltató által ezzel kapcsolatban kezelt adatok, azok nyilvántartása, felhasználási köre, jellege és módja tekintetében Igénybe vevőt semminemű felelősség nem terheli.

Amennyiben Igénybe vevő ügyfele az adatai megadását követően bármilyen okból nem kívánja, hogy Igénybe vevő változásbejelentési ügyet indítson a Szolgáltatás keretében, de adatok megadására az adatbekérő űrlap használatával már sor került, Igénybe vevő köteles Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatás igénybevételének elmaradásáról. Szolgáltató a tájékoztatást követően az elmentett adatokat haladéktalanul törli.

Szolgáltató adatfeldolgozóként veszi igénybe az Iwebs Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-877126) az informatikai rendszer üzemeltetése érdekében. További adatfeldolgozót csak Igénybe vevő kifejezett engedélyével vehet igénybe. További adatfeldolgozó igénybevétele esetén Szolgáltató az igénybe vett adatfeldolgozó tevékenységéért Igénybe vevő felé közvetlenül felel.

Az Igénybe vevői regisztráció megszüntetése esetén az Igénybe vevő a már beadott ügyeinek adatait kimentheti. Ennek érdekében a Szolgáltató biztosítja az Igénybe vevő bejelentkezésének lehetőségét a regisztráció megszüntetését követően további 20 napig (adatmentési időablak).

Az adatmentési időablak lejártát követően Szolgáltató a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően megőrzi a Szolgáltatás keretében kiállított számlákat, számviteli bizonylatokat.

A regisztráció törlése esetén Szolgáltató az alábbiak szerint jár el:

 1. az Igénybe vevői regisztráció törlés nem érinti azon adatok törlését, amelyre vonatkozóan az ügyfél részére Felhasználói profilt hozott létre és azt az ügyfél használatba is vette, mivel ezen adatok az ügyfél Felhasználói profiljában továbbra is elérhetőek maradnak az ügyfél részére;
 2. Szolgáltató a változásbejelentési ügyekben beadott ügyfél dokumentumokat a változás igazolt átvezetéséig őrzi meg;
 3. Szolgáltató a teljesült ügyekre vonatkozó alapadatokat (ügyfél neve, beadás dátuma, ügy azonosítója, ingatlan címe, Közüzemi szolgáltatók neve) a polgári jogi elévülési ideig megőrzi, az esetleges későbbi jogviták rendezhetősége érdekében;
 4. Szolgáltató minden az a)-c) pont alá nem tartozó adatot anonimizál.

 

5.2. Adatfeldolgozás a kényelmi szolgáltatás keretében:

Szolgáltató a kényelmi szolgáltatás keretében Infotv. alapján adatfeldolgozóként jár el az ügyféli adatok tekintetében.

Az adatfeldolgozásban érintett adatokat Igénybe vevő kötelezettsége rögzíteni a Honlapon, amely az adatfeldolgozásra való utasításnak felel meg.

Szolgáltató és Igénybe vevő az Infotv. rendelkezéseinek figyelembevételével gondoskodnak az adatfeldolgozások során az ügyfelek magánéletének tiszteletben tartásához való jogának, továbbá alapvető jogainak és szabadságjogainak védelméről.

Szolgáltató vállalja, hogy csak a jelen szerződési feltételekkel összhangban dolgozza fel a jelen pont szerinti személyes adatokat, amennyiben bármely oknál fogva nem képes megfelelni ezeknek a követelményeknek, haladéktalanul tájékoztatja erről Igénybe vevőt. Szolgáltató a kényelmi szolgáltatás esetében további adatfeldolgozóként veszi igénybe az Iwebs Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-877126). További adatfeldolgozót csak Igénybe vevő kifejezett engedélyével vehet igénybe. További adatfeldolgozó igénybevétele esetén Szolgáltató az igénybe vett adatfeldolgozó tevékenységéért Igénybe vevő felé közvetlenül felel.

Szolgáltató elfogadja és garantálja, hogy:

 • csak az adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési feltételekkel összhangban dolgozza fel a személyes adatokat; amennyiben bármely oknál fogva nem képes megfelelni ezeknek a követelményeknek, haladéktalanul tájékoztatja erről az Igénybe vevőt;
 • nincs tudomása arról, hogy a rá vonatkozó jogszabályok akadályoznák a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését;
 • az általa Igénybe vevő engedélyével igénybe vett további adatfeldolgozó a szerződési feltételekkel összhangban végzi majd adatfeldolgozási tevékenységét.

 

6. Jogérvényesítési lehetőségek

 

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Igénybe vevő a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Ügyfélszolgálat elérhetőségein terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha az Igénybe vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja az Igénybe vevőt.

Szolgáltató az ügyfélszolgálatára érkező telefonhívásokat, valamint az ügyfélszolgálat által kezdeményezett kimenő hívásokat rögzíti.

 

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Igénybe vevő között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, az Igénybe vevő jogosult bírósági eljárást kezdeményezni.

 

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Igénybe vevők Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Igénybe vevővel szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

 

8. A szerződéses jogviszony megszűnése

 

A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés megszűnik:

 • ha Igénybe vevő kezdeményezi a regisztráció megszüntetését, a kezdeményezést követő 5 napon belül,
 • ha Szolgáltató megszünteti az Igénybe vevő regisztrációját, amelyre az alábbi okok alapján kerülhet sor:
  • Igénybe vevő a Szolgáltató felhívása ellenére sem fizeti meg a változásbejelentési ügy után fizetendő ügyleti díjat, a díjfizetési határidő lejártát követő 30. napra.

A szerződés bármely okból történő megszűnése nem érinti az Igénybe vevőnek azt a lehetőségét, hogy az adatmentési időablak alatt a Honlapot elérje.

 

9. Szerzői jogok

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Igénybe vevőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a http://www.valtozasbejelento.hu (http://www.változásbejelentő.hu) domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. május 22.