Szolgáltatók listájaMár közel 100 szolgáltató felé teljesítjük közműátírások változásbejelentésétGázszolgáltatók
MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt. /gáz
Hulladékkezelő szolgáltatók
ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ARIES Nonprofit Kft. (Hulladékszállítás)
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft.
BMH Nonprofit Kft.
BTG Nonprofit Kft.
DÉL-KOM Nonprofit Kft.
DEPÓNIA Nonprofit Kft.
DTkH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Dunanett Nonprofit Kft.
ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft
ÉTH Érd és Térsége Nonprofit Hulladékkezelési Kft. (ETH, ÉTH)
FBH-NP Nonprofit Kft
FCC Magyarország Kft.(előtte A.S.A. Kft)
FKF Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
MiReHuKöz Nonprofit Kft.
NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.
NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
NHSZ Szolnok Zrt.
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.
NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
SIÓKOM Nonprofit Kft.
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
SZÁKOM Nonprofit Kft.
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
SZOVA Zrt.
TAPPE Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Kft.
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
VGÜ Nonprofit Kft.
VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ZALAISPA Nonprofit Zrt.
Zempléni ZHK Nonprofit Kft.
Zöld Bicske Nonprofit Kft.
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
ZV Zöld Völgy Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Távhőszolgáltatók
ALFA-NOVA Kft.
Aries Nonprofit Kft. (Távhőszolgáltatás)
Barcika Szolg Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. (DH)
ÉRDHŐ Kft.
EVAT Zrt.
FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Gödöllői Távhő Kft.
GYŐR-SZOL Zrt.
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (KAPOSHŐ)
Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.
Mátészalka Távhőszolgáltató Kft.
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.
PETAV Pécsi Távfűtő Kft.
Salgó Vagyon Kft.
Sopron Holding Zrt.
Szegedi Távfűtő Kft.
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (SZOMTAV)
Tatabányai Szolgáltató Zrt. (T-SZOL, TSZOL)
Váci Távhő Kft.
Távközlési szolgáltatók
CSAK adatváltozás bejelentése esetén választhatók
ACE Telekom Kft.
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Drávanet Zrt.
EnterNet 2001 Kft.
Externet Nyrt.
GTS Hungary Távközlési Kft.
H1 Telekom Kft.
Invitel Távközlési Zrt.
MOL Mobile (MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.)
PR-TELECOM Zrt.
TARR Kft.
TESCO mobile (Tesco MBL Zrt.)
UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.
Vidanet Zrt.
Villamosenergia-szolgáltatók
E.ON Áramszolgáltató Kft. (EON, E-ON)
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt /Áram
Víz- és csatornaszolgáltatók
Alföldvíz Zrt.
BÁCSVÍZ Zrt.
BAKONYKARSZT Zrt.
BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt.
BORSODVÍZ Zrt
DAKÖV Kft.
Debreceni Vízmű Zrt.
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
DPMV Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
DRV Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
ÉDV Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Egyesült Regionális Önkormányzati Vízközmű Zrt.
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
ÉTV Érd és Térsége Víziközmű Kft.
FCSM Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt.
Fővárosi Vízművek/DBH Díjbeszedő Holding
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
Heves Megyei Vízmű Zrt.
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
Mivíz Miskolci Vízmű Kft.
Nyírségvíz Zrt.
PANNON-VÍZ Zrt.
Soproni Vízmű Zrt.
Szegedi Vízmű Zrt.
Tettye Forrásház Zrt.
TiszaSzolg 2004 Kft.
TRV Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Vasivíz Zrt.
Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok


Az alábbi gombra kattintva lehet a listában még nem szereplő szolgáltatót ajánlani.


Szolgáltató ajánlása