Szolgáltatók listájaMár közel 100 szolgáltató felé teljesítjük közműátírások változásbejelentésétDíjbeszedők
Díjbeszedő Holding Zrt. (DBH)
Gázszolgáltatók
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Hulladékkezelő szolgáltatók
.A.S.A. Magyarország Kft.
ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Aries Nonprofit Kft. (Hulladékszállítás)
BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft.
BMH Nonprofit Kft.
BTG Nonprofit Kft.
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (DHK)
Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
Depónia Nonprofit Kft.
Dunanett Nonprofit Kft.
Érd és Térsége Nonprofit Hulladékkezelési Kft. (ETH, ÉTH)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF)
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV)
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (HVSZ)
MiReHuKöz Nonprofit Kft.
NHSZ Szolnok Zrt.
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (STKH)
SZÁKOM Nonprofit Kft.
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (SZKHT)
SZOVA Zrt.
TAPPE Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Kft.
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. (THG)
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Városgondozás Eger Kft.
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (VKSZ)
VGÜ Nonprofit Kft.
Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. (ZALADEPO)
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
Távhőszolgáltatók
ALFA-NOVA Kft.
Aries Nonprofit Kft. (Távhőszolgáltatás)
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV Zrt.)
Dalkia Energia Zrt.
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. (DH)
ÉRDHŐ Kft.
EVAT Zrt.
Gödöllői Távhő Kft.
GYŐR-SZOL Zrt.
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (KAPOSHŐ)
Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.
Mátészalka Távhőszolgáltató Kft.
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.
Pécsi Távfűtő Kft. (PETAV)
Salgó Vagyon Kft.
Sopron Holding Zrt.
Szegedi Hőszolgáltató Kft.
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (SZOMTAV)
Tatabányai Szolgáltató Zrt. (T-SZOL, TSZOL)
Váci Távhő Kft.
Távközlési szolgáltatók
CSAK adatváltozás bejelentése esetén választhatók
ACE Telekom Kft.
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Drávanet Zrt.
EnterNet 2001 Kft.
Externet Nyrt.
GTS Hungary Távközlési Kft.
H1 Telekom Kft.
Invitel Távközlési Zrt.
Magyar Telekom Nyrt.
MOL Mobile (MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.)
PR-TELECOM Zrt.
TARR Kft.
TESCO mobile (Tesco MBL Zrt.)
UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.
Vidanet Zrt.
Villamosenergia-szolgáltatók
E.ON Energiaszolgáltató Kft. (EON, E-ON)
ELMŰ Hálózati Kft.
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
KÖZVIL Zrt.
MVM Partner Zrt.
NKM Áramszolgáltató Zrt.
TRANSENERGO HUNGARY Kft.
Víz- és csatornaszolgáltatók
Alföldvíz Zrt.
BÁCSVÍZ Zrt.
Bajavíz Kft.
BAKONYKARSZT Zrt.
Debreceni Vízmű Zrt.
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.)
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.
Egyesült Regionális Önkormányzati Vízközmű Zrt.
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Kft.
Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. (FEJÉRVÍZ, Fejérvíz)
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Heves Megyei Vízmű Zrt.
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
Nyírségvíz Zrt.
PANNON-VÍZ Zrt.
Soproni Vízmű Zrt.
Szegedi Vízmű Zrt.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Vasivíz Zrt.


Az alábbi gombra kattintva lehet a listában még nem szereplő szolgáltatót ajánlani.


Szolgáltató ajánlása