Szolgáltatók listájaMár közel 100 szolgáltató felé teljesítjük közműátírások változásbejelentésétDíjbeszedők
Díjbeszedő Holding Zrt. (DBH)
Gázszolgáltatók
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. /gáz
Hulladékkezelő szolgáltatók
ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Aries Nonprofit Kft. (Hulladékszállítás)
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft.
BMH Nonprofit Kft.
BMH Nonprofit Kft.
BTG Nonprofit Kft.
DAREH Bázis Nonprofit Zrt.
Dél-Kom Nonprofit Kft.
Depónia Nonprofit Kft.
DTkH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Dunanett Nonprofit Kft.
Érd és Térsége Nonprofit Hulladékkezelési Kft. (ETH, ÉTH)
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft
FCC Magyarország Kft.(előtte A.S.A. Kft)
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF)
GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (HVSZ)
MiReHuKöz Nonprofit Kft.
NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.
NHSZ Mátra Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
NHSZ Szolnok Zrt.
NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.
NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (STKH)
SZÁKOM Nonprofit Kft.
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (SZKHT)
SZOVA Zrt.
TAPPE Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Kft.
Városgondozás Eger Kft.
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (VKSZ)
VGÜ Nonprofit Kft.
Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. (ZALADEPO)
ZALAISPA Nonprofit Zrt.
Zöld Bicske Nonprofit Kft.
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
Pénztárak
MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Távhőszolgáltatók
ALFA-NOVA Kft.
Aries Nonprofit Kft. (Távhőszolgáltatás)
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV Zrt.)
Dalkia Energia Zrt.
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. (DH)
ÉRDHŐ Kft.
EVAT Zrt.
Gödöllői Távhő Kft.
GYŐR-SZOL Zrt.
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. (KAPOSHŐ)
Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.
Mátészalka Távhőszolgáltató Kft.
MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.
Pécsi Távfűtő Kft. (PETAV)
Salgó Vagyon Kft.
Sopron Holding Zrt.
Szegedi Távfűtő Kft.
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (SZOMTAV)
Tatabányai Szolgáltató Zrt. (T-SZOL, TSZOL)
Váci Távhő Kft.
Távközlési szolgáltatók
CSAK adatváltozás bejelentése esetén választhatók
ACE Telekom Kft.
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Drávanet Zrt.
EnterNet 2001 Kft.
Externet Nyrt.
GTS Hungary Távközlési Kft.
H1 Telekom Kft.
Invitel Távközlési Zrt.
MOL Mobile (MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.)
PR-TELECOM Zrt.
TARR Kft.
TESCO mobile (Tesco MBL Zrt.)
UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.
Vidanet Zrt.
Villamosenergia-szolgáltatók
E.ON Áramszolgáltató Kft. (EON, E-ON)
KÖZVIL Zrt.
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt /Áram
MVM Partner Zrt.
TRANSENERGO HUNGARY Kft.
Víz- és csatornaszolgáltatók
Alföldvíz Zrt.
BÁCSVÍZ Zrt.
BAKONYKARSZT Zrt.
DAKÖV Kft.
Debreceni Vízmű Zrt.
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.)
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.
Egyesült Regionális Önkormányzati Vízközmű Zrt.
Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
Érd és Térsége Víziközmű Kft.
Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Kft.
Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. (FEJÉRVÍZ, Fejérvíz)
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
Heves Megyei Vízmű Zrt.
Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
Mivíz Miskolci Vízmű Kft.
Nyírségvíz Zrt.
PANNON-VÍZ Zrt.
Soproni Vízmű Zrt.
Szegedi Vízmű Zrt.
Tettye Forrásház Zrt.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
TiszaSzolg 2004 Kft.
Vasivíz Zrt.
Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok


Az alábbi gombra kattintva lehet a listában még nem szereplő szolgáltatót ajánlani.


Szolgáltató ajánlása